6. Sürdürülebilir Finans Forumu Borsa İstanbul’da yapıldı.

6. Sürdürülebilir Finans Forumu Borsa İstanbul’da yapıldı.

Bu haber 27179 kez okunmuş ve görüntülenmiştir.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve Global Compact Türkiye (Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Ağı) iş birliğiyle düzenlenen Sürdürülebilir Finans Forumu’nun altıncısı, 31 Ekim 2019’da Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Bu yılın teması olarak “Sosyal ve Çevresel Hedeflerle Büyümeyi Harekete Geçirmek: Yeni Nesil Finansman Araçları” olarak belirlenen 6. Sürdürülebilir Finans Forumu’nda BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben açılış konuşması yaparken, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Çözümler Ağı (UN SDSN) Direktörü Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs da konuk konuşmacı olarak yer aldı. 

İş dünyası ve finans sektörünün Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde strateji geliştirmelerini teşvik etmek, bankacılık, bankacılık dışı finans sektörü ve reel sektörde sürdürülebilir finans konusundaki farkındalığın artırılması ve iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve Global Compact Türkiye işbirliğiyle 2013 yılından itibaren her yıl düzenlenen Sürdürülebilir Finans Forumu’nun altıncısı Garanti BBVA, Şekerbank ve TSKB’nin sponsorluğunda 31 Ekim 2019’da Borsa İstanbul’da yapıldı. Sürdürülebilir Finans Forumu, “Sosyal ve Çevresel Hedeflerle Büyümeyi Harekete Geçirmek: Yeni Nesil Finansman Araçları” temasıyla gerçekleşti. Forumda sürdürülebilirliğin uluslararası kaynağı Türkiye’ye çekmek için yeni fırsatlar sunduğunun altı çizildi.

Açılış konuşmalarının BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü tarafından yapıldığı foruma,dünyaca ünlü ekonomist Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Çözümler Ağı Direktörü Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs da konuk konuşmacı olarak katıldı. 

“Sürdürülebilirlik ile üretim ve paylaşım konusunda dünya çapında bir çözüm aranıyor”

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben forumun açılışında yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “İçinde yaşadığımız çağın koşulları, bizlerin her türlü doğal kaynağın kullanımında dikkatli ve özenli olmamızı gerektirmektedir. Küresel ısınma başta olmak üzere çevresel problemler ile sosyal problemler insan hayatı ile ilgili her alanda sürdürülebilirlik kavramını öne çıkarmaktadır. Ekonominin temel unsurları olan üretim ve paylaşım konusunda tüm dünya için genel geçer bir çözüm ihtiyacı olduğu ortadadır. Bu ihtiyaç sürdürülebilirlik kavramı ile somut bir problem olarak ortaya konulmaktadır. Bunun için en önemli önceliklerin başında çevreye zarar vermeyen ve verimli enerji teknolojilerinin yaygınlaştırılması, karbon salınımının azaltılması ve geri dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmesi gelmektedir. Nitekim bankacılık alanında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeşil finans veya sürdürülebilir finans uygulamaları kapsamında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.” 

BDDK Başkanı tüm bankaları sürdürülebilir finans konusunda aktif olmaya davet etti

Akben, sürdürülebilir finans kavramında, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması, dar gelirli kesimlere alternatif finansal ürünler sunulması ve bankacılık sektörünün tüm bu amaçlara ulaşırken kendi sürdürülebilirliğini sağlamasının öne çıktığının altını çizerek “Kapsamı ve taşıdığı önem dikkate alındığında, sürdürülebilirliğin önümüzdeki dönemlerde her alanda en fazla duyulacak terimlerden birisi olduğu açıktır. Bu alanda yapılacak tüm çalışmalarda kamu kurumları ile bankalar ve diğer özel sektör kuruluşlarının iş birliği içerisinde olması gerektiği ortadadır. Yalnızca kurum ve kuruluşlar değil bireyler de sürdürülebilirlik bilinci içinde hareket etmeli. Bu kapsamda “Sürdürülebilir Finans Forumu”nun ülkemizde bu konudaki farkındalığın oluşturulmasına önemli katkılar sağladığını düşünüyorum” dedi. 

“Türkiye finans piyasalarının geleceğini güçlendirecek adımlar atmayı planlıyoruz”

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen yaptığı konuşmada sürdürülebilirlik gibi önemli bir konudaki etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek şöyle söyledi: “Borsa İstanbul gibi etki alanı oldukça geniş şirketlerin gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik faaliyetleri, paydaşları için de rol model olma özelliğinde. Bu nedenle sürdürülebilirlik alanındaki ilave sorumluluğumuzun bilincinde olarak Borsa İstanbul için sürdürülebilirlik liderliğini hedeflediğimiz yol haritamızı şekillendirmeye devam ediyoruz. Süreç içinde gerçekleştireceğimiz tüm çalışmaların Türkiye finans piyasalarının geleceğini güçlendirecek olan dönüşümde öncü adımlar olmasını planlıyoruz.” 

“Eşi görülmemiş bir değişimi başarmak zorundayız”

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, forumun açılışını yaparken yaptığı konuşmada Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos Zirvesi öncesi yayımlanan 2019 raporuna göre, iş dünyasını en çok etkileyecek ilk 10 riskin 6’sının salt çevreyle ilgili olduğunu belirterek şunları söyledi: 

“Sadece iklim değişikliğinin önüne geçmek için 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmamız, 2030’a kadar da karbon emisyonlarını 2010’a kıyasla yüzde 45 azaltmamız gerekiyor. Önümüzdeki 11 yılda bugüne kadar eşi görülmemiş büyüklükte ve hızda bir değişimi başarmak zorundayız. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün son raporunda tanımlandığı gibi, ‘2 derece hedefini yakalamak için oluşturulan çalışmalar 2 katına, 1,5 derece hedefini tutturmak için ise tam 5 katına çıkarılmalı’. BM’ye göre Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının tamamına ulaşabilmek için 2030’a kadar her yıl ortalama 5 ila 7 trilyon Dolar arasında değişen bir yatırım gerek. Finans sektörü, küresel ekonominin ve bu büyük yatırım açığının tam ortasında duruyor. Küresel ölçekte bankaların bu düzeni değiştirmede önemi büyük. Yani tam olarak bugün, hemen, bu koltuklarda oturan liderler olarak, düğmeye basmamız gerekiyor.”

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü de açılışta şöyle konuştu: “Sürdürülebilir finans uygulamalarının yaygınlaşması bütün sektörleri dönüştürebilecek bir potansiyele sahip. Bu anlayıştan yola çıkarak UN Global Compact,  şirketlerin daha cesur ve somut adımlar atmalarını sağlayacak birçok girişim başlattı. ‘Sürdürülebilir Kalkınma Araçları için Finansal İnovasyon’ Eylem Platformu, SKA’ların finansmanı için birçok uluslararası paydaşı ve uzmanı bir araya getirerek, özel sektör finansmanını bu alana yönlendirebilecek inovatif finansal araçlar geliştirilmesini amaçlıyor. Platform, 2020 yılında küresel boyutta başlatacağı CFO Network’ü ile sürdürülebilir finans alanındaki çabaları bir adım öteye taşımayı hedefliyor. Kurumsal finans ve tahvil piyasasına ilişkin hazırladığı yayınlarla yenilikçi finansal araçların geliştirilmesinde şirketlere rehberlik ediyor.” 

Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs: “Global krizin üstesinden gelebilmek için tüm dünya ülkeleri birlikte çalışmalıdır”

Forumda konuk konuşmacı olarak yer alan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Çözümler Ağı Direktörü Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs ise şunları söyledi:

“Bugün burada sürdürülebilir kalkınma üzerine finans sektörü ile birlikte düzenlemiş olduğunuz bu etkinlikte sizlere hitap ediyor olmak benim için büyük bir fırsat. Dünya ekonomisinin yön değiştirmesi kolay bir süreç değildir. Bizler bunu başarmaya çalışıyoruz. Ekonomilerimizin işleyiş şekli sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek şekilde değil. Sürdürülebilir ekonomide hedeflerimiz ekonomiyi geliştirmek ve büyütmek değil aynı zamanda sosyal olarak adil, kapsayıcı ve çevresel olarak da sürdürülebilir bir seviyeye ulaşabilmektir. Üç büyük global krizden ilki küresel iklim değişikliğidir. Bu zaten şu an bizi etkilemekte ve tüm dünya için tehlikelidir. İkinci global kriz, yaşam alanlarının yok edilmesidir. Türkiye, dünyada birden fazla iklimin görüldüğü ve bio-çeşitliliğin yüksek olduğu bir yerdir. Yaşam alanlarının yok edilmesiyle birlikte bu çeşitlilik azalmaktadır. Üçüncü global kriz ise mega kirliliktir. Finans sektörü bu açıdan çok önemlidir. Bankalar kredi sağladıkları belli başlı projelerle dünyadaki gidişi tersine çevirecek projeleri desteklemeye karar verebilirler. Türkiye’nin en önemli özelliklerinden birisi de yenilenebilir enerji üretme potansiyelidir. Güneş ve hidro enerjilerinin kullanılması gerekmektedir. Tüm dünya ülkeleri birlikte çalışırsa tüm bunların üstesinden gelebilirler yeter ki yapıcı işler ve projelerde birlikte çalışsınlar.”

“Finansmana erişimde sürdürülebilirlik parametresi önem kazandı”

Forum’da “Sürdürülebilir Tahvil Pazarında Türkiye’nin Rolünü Genişletmek”, “Finans Sektöründe Dönüşümün Yol Haritası” ve “CFO Perspektifinden Sürdürülebilir Finans” başlıklı üç ayrı panel gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Bloomberg HT program yapımcısı Açıl Sezen’in yaptığı “Sürdürülebilir Tahvil Pazarında Türkiye’nin Rolünü Genişletmek” konulu panelde Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü ve IFC (Uluslararası Finans Kurumu) Finansal Kurumlar Departmanı Kıdemli Bankacı Yaşam Talu yer aldı.

Moderatörlüğünü Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras’ın yaptığı “Finans Sektöründe Dönüşümün Yol Haritası” konulu panelde, ICMA (International Capital Market Association) Direktörü Berit Lindholdt-Lauridsen, BDDK Başkan Danışmanı Önder Yılmaz, SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkan Yardımcısı Eser Şağar ve Borsa İstanbul İSEDAK Proje Grubu Direktörü Recep Bildik katıldı.

“CFO Perspektifinden Sürdürülebilir Finans” konulu panelin moderatörlüğünü ise SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ediz Günsel yaptı. Panele, konuşmacı olarak Akfen Holding Finans Koordinatörü Gülbin Uzuner Bekit, Eczacıbaşı Holding Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı Seyfettin Sarıçam, Limak Holding Proje Finansman Direktörü Ebrunur Kapucu Yıldız, YDA Group Finans Koordinatörü Dr. Rıdvan Çabukel ve Zorlu Holding Mali İşler Grup Başkanı Bekir Cem Köksal katıldı.

ETİKETLER :
Bizim Mutfak Kocaman Balık Usta Dönerci Altınkılıç Kefir Şekerbank

ÖNERİLEN HABERLER

Şekerbank Mikro Yazılım
ŞEKERBANK GÜRBAĞ-EFE KUVEYT TÜRK BARSAN LOJİSTİK-1 BARSAN LOJİSTİK
PRİME NEXT FİNROTA Lila Grup Tekfen Tarım Rockwell Automation