Hızlı ve düşük maliyetli finansman hizmeti Ticaret Zinciri Finansman Sistemi’nin ilk imzacısı TEB Faktoring ve Balorman A.Ş. oldu.

Hızlı ve düşük maliyetli finansman hizmeti Ticaret Zinciri Finansman Sistemi’nin ilk imzacısı TEB Faktoring ve Balorman A.Ş. oldu.

Bu haber 18291 kez okunmuş ve görüntülenmiştir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) maliyetlerini düşürmek ve nakit akışlarını düzenlemek amacıyla Finansal Kurumlar Birliği nezdinde Faktoring sektörü tarafından geliştirilen Ticaret Zinciri Finansman Sistemi dijital platformu üzerinden ilk işlem, TEB Faktoring ile Balorman A.Ş. arasında gerçekleşti.

FCI Başkanı, Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili ve TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, “Finansal Kurumlar Birliği (FKB) olarak, sektöre kazandırdığımız dijital platformla küçük işletmeler ellerindeki faturaları sisteme tanımlatarak birkaç saat içinde ödeme alabilecek. KOBİ’lerin finansmanına sağladığımız bu dijital çözüm ile Türkiye’den dünyaya örnek oluşturuyoruz” dedi. 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) Türkiye ekonomisinde katma değerin yüzde 56’sını karşılamalarına karşılık finansman olanaklarından ancak yüzde 24 düzeyinde faydalanabiliyor. Bunun en önemli nedeni ise, KOBİ’lerin ticaret zinciri içinde yeterli teminat yaratamamasından kaynaklanıyor. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, Türkiye’de de Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından hayata geçirilen ve KOBİ’lere hızlı ve düşük maliyetli finansman imkanı sağlayan Ticaret Zinciri Finansman Sistemi’nin (TZFS) ilk işlemi, TEB Faktoring ve Balorman A.Ş. arasında gerçekleşti. 

TEB Faktoring, Balorman Şirketi’nin tedarikçisi Kurtuluş Palet’in alacağı için Ticaret Zinciri Finansman Sistemi’nin dijital platformu üzerinden finansman sağladı. TZFS sayesinde Kurtuluş Palet’in, Balorman A.Ş.’ye düzenlediği faturayı teminat göstererek alacağını vade gününü beklemeden TEB Faktoring üzerinden nakde çevirdiğine işaret eden FCI Başkanı, Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili ve TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, “Türkiye’de yeni bir sistem olması nedeniyle gerek finansal kuruluşlar gerekse alıcılar ürünü kullanmaya çekiniyor. Sektörde pek çok ilki gerçekleştiren ve 6 yıldır dünyanın en başarılı ihracat faktoringi şirketi seçilen TEB Faktoring olarak bu konuda sektöre öncülük yapmayı önemsiyoruz. Sektörün öncüsü olarak ticaret finansmanı konusuna ülkemize yeni çözümler getirmekten de ayrıca mutluyuz” dedi. 

Küçük işletmelerin finansmana erişimi kolaylaşacak

Sistemin, özellikle büyük alıcılara tedarik sağlayan, ancak alacağının vadesini beklerken finansman sıkıntısına düşen ve bu nedenle yüksek finansman maliyetlerine katlanan öz kaynakları yetersiz KOBİ’lerin işini kolaylaştıracağını kaydeden Baydar, şöyle devam etti: 

“Bu sistemde satıcı veya alıcılar sisteme faturaları girer. Satıcı finansman ihtiyacı kadar faturayı sistemden seçerek finans kuruluşundan finansman talebinde bulunur. Finans kuruluşu da “küçük satıcı”ya göre değil büyük alıcıya göre finansmanı fiyatlar. Çünkü daha az risk gördüğü bir kredilendirme yapmaktadır. Böylelikle satıcılar finansmana daha ucuz ve hızlı ulaşır, alıcı da borçlarını tek bir merkezde toplama ve yönetme avantajı yakalar. Bu sistemde hedefimiz dijitalleşmenin önünü açarak ticari alacakların yönetimini ve finansman işlemlerini sadece bilgisayar ve/veya cep telefonu üzerinden gerçekleştirebilmek ve tüm tarafların operasyonunu kolaylaştırmak. Böylece daha fazla KOBİ’nin finansmana erişme olanağı yakalamasını kolaylaştıracağız ve rekabet gücünü arttıracağız.”

Balorman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Başkan Yardımcısı Bahadır Balkır: Ticari firmalarımız için teknoloji tabanlı dönüşüm şart 

Balorman Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Başkan Yardımcısı Bahadır Balkır konu ile ilgili olarak şunları söyledi: Sanayide dijital dönüşümü, dijital teknolojilerin kullanılması yoluyla değer zincirindeki tüm aktörlerin birbirileri ile gerçek zamanlı ve sürekli entegrasyonu olarak tarif ediyoruz. Ülkemizin hem küresel rekabetçiliğini koruması ve artırması, hem de üretimde yüksek katma değeri ve yüksek verimliliği yakalaması için teknoloji tabanlı dönüşümü ekonominin merkezine koymamız şart. KOBİler ise ülke ekonomimizin en önemli kaldıraçları. Bu nedenle finansman çözümlemelerinde nakit akışlarını çözen bu dijital platformun çok önemli bir değer yaratacağına inanıyorum.” 

“Alıcılar bu sistemle, KOBİ’lere verdikleri garanti, teyit ve kredibilitesinden faydalanma olanakları karşısında finansal kazanç elde edecek. Gerekirse bu finansal kazancı finansal kurumlar nezdinde vadelerini uzatarak sağlayacaklar. Sisteme full entegre olan alıcılar, tek tek tedarikçi cari hesapları ile uğraşmayacak, sistemdeki finansal kuruluşları ödeme acentası gibi kullanarak iş yükü hafifleyecek.”

Ticaret Zinciri Finansman Sistemi, tüm dünyada 212 milyar dolarlık hacme ulaştı

TZFS ürünü, tüm dünyada şimdiden 212 milyar dolar iş hacmine ulaşmakla kalmayıp 2017 yılında en hızlı büyüyen finansal ürün oldu. Öyle ki, bazı Avrupa ülkelerinde tedarik zinciri finansman cirosu geleneksel faktoring cirosunun bile üzerine çıkmış durumda. Uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey raporuna göre, önümüzdeki 10 yıl içinde bu hacim 20 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Halihazırda Türkiye’de faktoring işlemlerinin hacmi yaklaşık 150 milyar lirayı buluyor. TZFS platformu, faktoring sektörünü yüzde 20-25 artıracak potansiyele sahip.

Sistem nasıl işliyor?

Tedarik Zinciri Finansmanı aslında bir faktoring işlemi. Ancak Türkiye’de yaygın olarak çekli işlemler faktoringe konu oluyor. Bu çekler de tahsil edilmeme riskine karşılık satıcının risk primiyle fiyatlandırılıyor. Halbuki büyük alıcılar çoğunlukla çek kesmiyor. Haliyle satıcılar vadeye kadar beklemek zorunda kalıyor.  Tedarik Zinciri Finansmanı ile alıcı, borcunu sistem üzerinden kabul etmekte, finansman şirketi de alıcının kabul ettiği bu alacağı satıcıya vadesinden önce finanse etmekte. Vadesinde ise, alıcı finansal kuruluşa ödemeyi yapmakta. 

Kobilere faydası

KOBİ’ler öz kaynakları yetersiz olduğu için yeterli kredi alamıyorlar ya da riskli müşteri konumunda görülerek yüksek faiz ile finansmana ulaşabiliyorlar. Ülkemizdeki finansal kuruluşların genel kredi yaklaşımı, şirketlerin teminatının güçlü olması yönünde. Ticari alacakların teminat niteliği çok yüksek değil. Hâlbuki bu şirketlerin aktifindeki en iyi kalem “ticari alacaklar”. KOBİ’ler yaptıkları ticaret için sağlam teminat almak zorunda kalıyor. Genelde çek ile işleyen bir piyasada açık hesap çalışan büyük alıcılar karşısında çaresiz kalıyorlar.

KOBİ’ler yeni sistemde alıcıların kredibilitesi ile finansman kaynaklarına ulaşabilecekler. Bu onların katlanmak zorunda kaldıkları yüksek finansman maliyetini düşürecek. 

KOBİ’ler finansmana ulaşmak için teminat yaratmak zorunda kalmayacak. Bilanço aktiflerindeki ticari alacaklarını alıcıların garanti vermesinden dolayı finansmana çevirebilerek, öz kaynak gibi kullanabilecek.

Erken finansman istemeyen ama ticaretinin güvende olduğunu bilmek isteyen KOBİ’lere sistem üzerinden bu garanti ve tahsilat hizmeti bu sistem üzerinden sağlanabilecek.

Tedarik Zinciri Finansmanı, kayıt içi olmaya teşvik eder. 

Sistemdeki likidite zincirindeki kopmalardan yaşanan ardıl ekonomik etkileri sınırlar. 

Piyasa güçlerinin kendi içinde efektif olmadan uyguladığı vade farklarını, finans piyasasının oranlarına çeker, ürünlerin maliyet ve fiyatlarında düşme yaşanır. Ekonomi çarklarının düzgün işlemesine olanak sağlar, enflasyonla topyekûn mücadeleye destek olur.

Sistem içindeki finansörler, bu sistemde aldıkları teyitleri kendilerine kaynak yaratmak için iç ve dış finansörlere teminat olarak sunabilir. Ülkeye daha ucuz finansman kaynağı sağlanır.

Ticaret zincirini takip etmek, bu zincirden anlamlı raporlar ve istatistikler üretmek, piyasadaki tüm güçlerin karar verme mekanizmalarını destekler.

Ülke ekonomisine katkısı 

Tedarik Zinciri Finansmanı, kayıt içi olmaya teşvik eder. 

Sistemdeki likidite zincirindeki kopmalardan yaşanan ardıl ekonomik etkileri sınırlar. 

Piyasa güçlerinin kendi içinde efektif olmadan uyguladığı vade farklarını, finans piyasasının oranlarına çeker, ürünlerin maliyet ve fiyatlarında düşme yaşanır. Ekonomi çarklarının düzgün işlemesine olanak sağlar, enflasyonla topyekûn mücadeleye destek olur.

Sistem içindeki finansörler, bu sistemde aldıkları teyitleri kendilerine kaynak yaratmak için iç ve dış finansörlere teminat olarak sunabilir. Ülkeye daha ucuz finansman kaynağı sağlanır.

Ticaret zincirini takip etmek, bu zincirden anlamlı raporlar ve istatistikler üretmek, piyasadaki tüm güçlerin karar verme mekanizmalarını destekler.

ETİKETLER :
Bizim Mutfak Kocaman Balık Usta Dönerci Altınkılıç Kefir Şekerbank

ÖNERİLEN HABERLER

Şekerbank Mikro Yazılım
ŞEKERBANK GÜRBAĞ-EFE KUVEYT TÜRK BARSAN LOJİSTİK-1 BARSAN LOJİSTİK
PRİME NEXT FİNROTA Lila Grup Tekfen Tarım Rockwell Automation